(+420) 721 715 572

Získejte kontrolu
nad BOZP, PO
a mnohem více s aplikací SafeIS na 14 dní ZDARMA

Získat bezplatnou zkušební verzi
Přihlášení uživatele

Software SafeIS je integrované řešení pro systém řízení bezpečností práce, požární ochrany a životného prostředí, který integruje do jediného programu funkce, které jsou obvykle řešeny jednoúčelovými softwarovými programy.

Software SafeIS je síťová online aplikace, s jejíž pomocí hodnoťte, sledujte a plánujte školení, vytvářejte prezenční listiny, zaznamenávejte úrazy a nehody, zaznamenávejte zjištění z kontrol, auditů, revizí apod. a plánujte nápravná a preventivní opatření, stanovujte si cíle a akční plány, sledujte jednorázové i opakované termíny, řiďte svou dokumentaci a integrujte jí do digitálního prostředí. Dále Vám software SafeIS nabízí pravidelné aktualizace právní legislativy v plném znění, s jehož pomocí si na míru vytváříte svojí databázi (registr) právních předpisů, které se vztahují k vaší činnosti. Aktualizace legislativních předpisů probíhá vždy bezprostředně po jejím schválení a vydání (legislativa k dispozici od 31. března 2014).

Software SafeIS je určen jak pro malé, střední či velké firmy s mnoha závody a dislokovanými pracovišti.

Hlídání lhůt a termínů
Zálohování
Správa zaměstnanců a zařízení budov
Evidence úrazů

Software SafeIS je také účinným nástrojem pro firmy dodávající služby BOZP a PO, neboť díky síťové online aplikaci umožňuje zadávání jednotlivých údajů a jejich kontrolu na dálku. Žádný stanovený termín či úkol tak nemůže zůstat zapomenutý.

Software SafeIS lze začít používat velmi snadno a to jak prostřednictvím počítače, tak i tabletu a chytrých telefonů z jakéhokoliv místa doma i ve světě. Stažení a instalace je otázkou několika minut. Stejně tak je dostatečná i jeho kapacita. Software SafeIS je postaven na relační databázi a lze tak do něho vložit miliony záznamů.